Mediteren en bidden

Mediteren en bidden is iets wat veel mensen willen doen, maar waarbij het prettig is als je het samen kan doen. Bij ‘Stilte in Stad’ heeft iedereen de mogelijkheid om samen te mediteren en te bidden. Stilte in Stad is een initiatief van de Oud-Katholieke parochie van de H. Martinus in Groningen. Dit doet zij in samenwerking met de WCCM, de Nederlandse tak van de oecumenische Wereldgemeenschap voor Christelijke Meditatie (World Community for Christian Meditation, WCCM). Zij stelt zich ten doel om meditatie, zoals onderwezen door John Main, te beoefenen en te bevorderen.

Contemplatief bidden

Meditatie vanuit de christelijke traditie is een heel oude, maar ook moderne manier van contemplatief bidden. De methode werd herontdekt door de benedictijner monnik John Main (1926-1982) en biedt een reële opening voor het beoefenen van spiritualiteit in het dagelijkse, soms heel drukke, bestaan.

In de drukte van de stad Groningen van alle dag, willen we op die manier een plek bieden voor verstilling, meditatie en gebed, zodat u de gelegenheid krijgt om Christus zelf te ontmoeten. Dit doen we door dagelijks de dagkapel in Groningen open te stellen voor het branden van een kaarsje (meestal tussen 10.00u en 18.00u), maar ook door samen te mediteren en te bidden.

Meditatiegroep

Elke dinsdagavond ( uitzonderingen daargelaten) is er de christelijke meditatiegroep van de WCCM in Groningen. De meditatie is vrij toegankelijk en de kerk is open vanaf 19.15u. Om 19.25u steken we de kaars aan en gaat de stilte in. De meditatie begint dan om 19.30u met een kort inleidend gebed en een korte inleiding tot de stilte zodat we een goede houding aannemen en lichaam en geest tot rust komen. Daarna mediteren we ca. 20 minuten in stilte. Wanneer de gong weer klinkt wordt er een tekst gelezen uit de Bijbel of een andere christelijke bron en zijn we nog een kleine 10 minuten stil. We komen terug uit de stilte en sluiten af met het ‘Onze Vader’ en een kort afsluitend gebed. Daarna kunt u blijven voor de completen. Dat is het afsluitende gebed van de dagelijkse gebeden.

Soms is er op de eerste dinsdag van de maand om 20.00u de gelegenheid tot napraten aan de hand van de tekst die we hebben gelezen bij de meditatie.

Toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage om de kosten te dragen is meer dan welkom.

Wilt u meedoen, dan kunt u contact opnemen met de pastoor, of loop gewoon eens binnen bij onze kerk aan de Witte de Withstraat 2 in Groningen.

Vrijdagochtend is er om 8.00u het ochtend gebed (Lauden)

Wilt u op de hoogte blijven van Stilte in Stad, dan kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief ‘Stilte in Stad’:

Wij beschermen je privacy en delen je persoonsgegevens uitsluitend met derden die deze service mogelijk maken. Lees onze privacyverklaring.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren