Vertel van het nieuwe leven

Preek bij de derde zondag van Pasen, jaar C, 5 mei 2019

Zusters en broeders,

Vandaag hoorden we bijzondere verhalen over hoe de leerlingen van Jezus hem hebben herkend in wat zij deden, het breken van het brood. Alle verhalen van vandaag vertellen over iets nieuws dat ze hebben ervaren. Het is een bevrijdende ervaring die deuren opent die gesloten waren.

Vandaag vieren we in Nederland ook een andere soort bevrijding die 74 jaar geleden ons leven veranderde. Na jaren van bezetting en onderdrukking en verschrikkingen werd ons land bevrijd. Het veranderde iets in onszelf maar ook in Europa. Een besef dat dit soort verschrikkingen nooit meer mochten gebeuren maakten zich van ons meester en langzaamaan veranderde dat ook onze manier van kijken naar de geschiedenis van ons eigen land, die niet altijd even zuiver was. Nog steeds werkt dat door in onze manier van kijken naar de wereld en nog steeds zijn we niet klaar met die bevrijding brengen aan anderen die onderdrukt worden. Het is een licht dat zich maar langzaam verspreidt door de wereld.

Nieuw licht

Toen we in de Paaswake de verrijzenis van Jezus vierden, brachten we door de duisternis van het kerkgebouw nieuw licht naar binnen met de Paaskaars als het Licht van Christus. We ontstaken onze kaarsen aan de Paaskaars en gaven zo ook dat nieuwe licht door aan iedereen in de kerk. Ook in de kerk zelf werden nieuwe kaarsen aangestoken. Ze geven uitdrukking aan hoe Jezus leven vernieuwend mag werken in ons leven. Hoe Jezus het vuur in ons aanwakkert. Het zijn ook die verhalen over hoe de apostelen en de vroege gemeenten worstelen met dat nieuwe leven dat ze zijn aangegaan.

Het is niet eenvoudig om vorm te geven aan zo’n vernieuwd geloof, dat zo anders lijkt dan tot dan toe bekend was. Dat afwijkt van de mainstream. Het vraagt moed om voor het geloof te staan dat je is geopenbaard. God nodigt je uit om zijn weg te volgen, maar je zult zelf de stappen moeten zetten op die weg van vernieuwing.

Het is door Jezus dat de apostelen een vernieuwing hebben doorgemaakt. Zij willen iedereen vertellen van het bijzondere dat ze hebben meegemaakt en de nieuwe kennis die ze hebben opgedaan. Dankzij Jezus is God niet meer verscholen achter het voorhangsel van de Tempel, waar enkel een select gezelschap mag komen. God is toegankelijk geworden voor iedereen en wel direct door Christus. God laat zich niet opsluiten ver buiten het gezichtsveld van de mensen. Hij laat zich vinden, trekt met de mensen mee, zoals Hij vroeger ook deed toen Hij in de tent meetrok met zijn volk.

Die vrije omgang met God is iets wat de hogepriester en zijn medestanders steekt. Het tast de macht van de Tempel aan. De Tempel heeft het alleenrecht op God geclaimd en zij die afhankelijk zijn van de Tempel en haar inkomsten worden jaloers op die houding. Zij kunnen zich niet los worstelen van die macht, hoe graag ze dat misschien ook zouden willen. De beste oplossing lijkt dan om die oproerkraaiers van een apostelen op te sluiten om zo hen de mond te snoeren. Ze hebben echter een boodschap te vertellen die zich niet laat opsluiten. Een engel van de Heer opent daarom de deuren en stuurt ze op pad met de opdracht om het volk te vertellen over ‘alles wat het nieuwe leven aangaat’.

Het nieuwe leven herkennen

Wat dat nieuwe leven inhoudt en hoe je dat herkent is misschien niet zo duidelijk. Er is geen vastliggend model dat ons precies vertelt hoe dat nieuwe leven er uitziet. Het is ook de vraag of we het gemakkelijk herkennen wanneer het voor onze neus staat. We bespeuren misschien iets, we raken vol van dingen die we hebben meegemaakt, maar vervolgens het aanraken en voeden is nog niet zo vanzelfsprekend. De leerlingen die bijeen zijn en elkaar vertellen van wat ze meegemaakt hebben kunnen het eigenlijk nog niet geloven wanneer Jezus Christus werkelijk in hun midden is. Jezus heeft een nieuw lichaam gekregen waaraan ze nog niet gewend zijn. Vaak heb ik mij afgevraagd hoe dat is geweest voor die leerlingen. Hoe het werkelijk voelde. Zouden ze werkelijk een verschijning hebben gehad, of zouden ze door al die verhalen ineens beseft hebben wat alles betekende? Dat ze zo Jezus als heel echt konden ervaren? Dat ze hem konden voeden met wat ze zelf te bieden hadden? Dat Hij tastbaar aanwezig was, doordat ze hem konden herkennen in brood en wijn? Ik was er graag bij geweest toen. Het ervaren zoals zij het konden ervaren.

Misschien zullen we dat wel nooit op die manier ervaren, maar dat betekent niet dat Zijn aanwezigheid bij ons minder echt is. De leerlingen hebben de middelen doorgegeven aan ons waarin zij Jezus konden herkennen. Daarom vieren we elke keer weer eucharistie. Maar wij mogen de aanwezigheid van Jezus voeden met wat wij zelf te bieden hebben. De leerlingen, vissers, gaven hem te eten van wat ze zelf te bieden hadden, een geroosterde vis. Wat bieden wij Hem van onszelf aan? Wanneer we dicht bij onszelf blijven, dan is Jezus aanwezig in ons leven en ontvangt Hij de voeding vanuit ons mens-zijn om ons nabij te zijn.

Vernieuwing door de waanzin van het kruis

Zo wordt Jezus meer dan een aanwezigheid die alleen gesymboliseerd wordt door het brood en de wijn, maar een werkelijkheid die ons doordringt tot in het diepste van ons bestaan.

Is dat ook wat Johannes in zijn openbaring aan ons wil mededelen in zijn vreemde dromentaal?

In het aanstootgevende beeld van het geslachte lam mogen we de verkondiging van de blijde boodschap herkennen dat wordt verkondigd door de waanzin van het kruis, het lijden, de dood en verrijzenis van Jezus. De overwinning komt vanaf de onderkant van de geschiedenis. Het lijden en sterven van Jezus toont de solidariteit met alle slachtoffers van de hele geschiedenis van de mensheid. Jezus zelf is één van hen. Daarom is Hij degene die de boekrol kan openen. Hij is de sleutel om te begrijpen wat er geschreven staat.

Hij vernieuwt ons bestaan en geeft de mogelijkheid om anderen opnieuw te laten beginnen. Het is het scheppende woord van het begin, het nieuwe lied dat mag klinken. Zeker in deze tijd van Pasen van de Heer, waarin het vuur in ons opnieuw mag worden aangewakkerd. Waarin we mensen mogen ontmoeten en hen vertellen van de het nieuwe leven dat ons door de verrijzenis is geopenbaard.

We mogen dat doen door elkaar en anderen te vertellen van onze eigen ervaringen. Het voedt ons geloof en helpt anderen op weg in het geloof. Ik weet het, dit blijven gesproken woorden. Diep van binnen zingt mijn hart dat nieuwe lied en we mogen de verbinding en openbaring ervaren in de tekenen die we straks samen mogen vieren.

Amen.

Lezingen

Handelingen 5, 17-29; Openbaring 5, 6-14; Lucas 24, 35-48

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.