Een kerk van waarde

Voor u, dankzij u

Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Samenkomsten, vieringen, pastoraal werk, meditatieavonden, koffieochtenden en koorrepetities; onze parochie heeft veel te bieden. Naast betrokkenheid en inzet is daar ook geld voor nodig.  Als parochie krijgen we geen subsidie. Daarom doen we een beroep op onze leden voor een financiële bijdrage om te kunnen bestaan. Zo blijven we van waarde voor onze leden en de samenleving.

Wat we bieden

Ten eerste zijn er de samenkomsten op zon- en feestdagen. Daar kun je de andere gelovigen ontmoeten om zo samen te vieren en God te eren en dienen. Je kunt ook naar de meditatieavonden komen of de koffieochtenden. Op belangrijke momenten in je leven kun je ook rekenen op de kerk. Bijvoorbeeld als je kind geboren is en je die wilt laten dopen. Als je opgenomen wordt in het ziekenhuis kan de pastoor langskomen voor de ziekenzalving, de H. Communie en een pastoraal gesprek. Wanneer een gelovige overlijdt, dan kan de pastoor langskomen om de uitvaart door te spreken en om de nabestaanden te steunen. Wanneer je ergens mee zit kun je een afspraak maken met de pastoor die naar je verhaal luistert en je ondersteunt in je geloof. Elke dag kun je ook tussen 10 en 18u bij ons in de dagkapel komen om even te verstillen en een kaarsje aan te steken. Daarbij zijn er een aantal koren die van onze kerk gebruik maken voor hun repetities. Je ziet het, er is heel veel wat de kerk voor jou kan betekenen en het is het waard om dat te kunnen blijven doen.

Zonder geld lukt het niet

Om dit alles te kunnen blijven doen is het belangrijk dat we een gebouw hebben dat goed onderhouden is, dat verlicht en verwarmd wordt en waar de spullen aanwezig zijn om te kunnen vieren. Daarbij gaat de priester ons voor in de eucharistievieringen en doordeweeks beschikbaar voor pastoraat en belangenbehartiging van de parochie. Ook moeten er allerhande zaken buiten de vieringen worden geregeld zodat de parochie blijft draaien en worden er contacten onderhouden met andere kerken en de samenleving om zo te voorkomen dat we niet verdwijnen in onbekendheid. De priester speelt hierin een centrale rol en moet ook in het levensonderhoud kunnen voorzien. We hebben een landelijke organisatie die zorgt dat parochies ondersteund worden in allerhande zaken. Al die dingen kosten geld dat we samen moeten opbrengen omdat hiervoor geen andere inkomstenbronnen zijn.

Hoe kunt u bijdragen? 

Allereerst natuurlijk met uw belangstelling en betrokkenheid. Zodat dat we op een fijne manier samen als parochie functioneren. Dat we samen de vieringen bezoeken en elkaar tot steun zijn op allerlei momenten van het leven. Maar we rekenen er ook op ook dat we onze parochie met elkaar financieel in de benen kunnen houden. Daarvoor is het belangrijk dat we actief bijdragen middels de actie Kerkbalans. Iedereen doet dat door een vrijwillige bijdrage te geven. Als richtlijn hanteren we 3% van het netto-inkomen. Dat is dus €30,- per maand wanneer je €1000,- per maand aan inkomen hebt. Wanneer je boven een bepaalde drempel komt, dan kun je dit bedrag ook weer aftrekken van de belasting omdat we een erkende ANBI zijn. Een andere manier om bij te dragen is een periodieke schenking of een nalatenschap. Lees hier meer over op de website van Actie Kerkbalans.

Geen lid en toch iets bijdragen? Ja graag!

Ben je geen lid van onze kerk? Of geloof je misschien gewoon niet in God? Maar vind je wat wij doen wel belangrijk voor de buurt en de omgeving? Overweeg dan eens om een donatie te doen of een andere schenking. Je doet ons er een groot plezier mee. En het kan ook fiscaal aantrekkelijk voor je zijn. Of wil je misschien toch lid worden? Dat zouden we helemaal leuk vinden. Je bent altijd van harte welkom om eens te komen praten.