Sinterklaas is meer dan een kindervriend

“Uit de schemer van de tijden”

Sint Nicolaas – Sinterklaas

De tweede zondag van de Advent valt dit jaar op 6 december. Al sinds de middeleeuwen wordt op 6 december de feestdag van de H. Nicolaas, bisschop van Myra en belijder gevierd, de patroon van kinderen, zeevaarders, kooplui, gevangenen en nog een hele reeks beroepen meer. Deze heilige is meer bekend als Sinterklaas, de grote volksheilige en kindervriend. Ieder jaar komt hij met zijn stoomboot uit Spanje – al of niet vergezeld van een zwarte, roet of regenboog Piet – om op de vooravond van zijn verjaardag (= zijn geboortedag voor de hemel) door de smalle buizen van de centrale verwarming cadeautjes voor jong en gelukkig ook voor oud te geven.

Dat ik wat met Sint Nicolaas heb – en zelfs enkele jaren als zijn plaatsvervanger mocht optreden – zal ik u verder besparen. Bijgaande foto laat echter zien dat ik al als klein kind in de Martinistad – de foto werd overigens genomen in een winkel vlak bij de Der A-kerk, die vanouds mede aan Sint Nicolaas is gewijd – een goede verstandhouding met deze bisschop had. (De achter mij staande helper van de heilige wilde ik eerst verwijderen, maar dat lukte mij niet, zodat het duidelijk is dat dit een zeer gedateerde foto is).

De feestdag van de H. Nicolaas zal op de tweede Adventszondag niet in de kerk worden gevierd. Ook niet in de parochies Den Helder en Krommenie die deze heilige als hun patroon hebben. De zondagen van de Advent zijn zo belangrijk als voorbereiding op het Kerstfeest dat ze niet verdrongen kunnen worden door een heiligenfeest.

Om u toch de gelegenheid te geven Sint Nicolaas op een andere dan de commerciële wijze te gedenken, volgt hieronder een nieuw Sinterklaaslied.

Dit is gedicht door Andries Govaert en heeft – het zal u misschien verrassen – als gezang 745 een plaats gekregen in het nieuwe liedboek van de Protestantse Kerk in Nederland (2013).

Daaronder volgt het gebed van de feestdag van Sint Nicolaas zoals die momenteel in voorbereiding is binnen de Liturgische Commissie van onze kerk.

Uit de schemer van de tijden

Nicolaos, pleit voor ons.

 1. Uit de schemer van de tijden
  doemt een oergestalte op,
  met legenden, staf en mijter,
  beeld van het erbarmen Gods.
  Nicolaos, zegevieren
  zal het recht voor heel het volk,
  sta ons bij nu wij hier bidden,
  wees van onze woorden tolk.
 2. Voor het kind dat niet kan spelen
  en geen veilig huis meer kent;
  dat geen kans krijgt om te leren,
  uitgebuit wordt en miskend;
  dat geweld gewoon gaat vinden
  en gepantserd verder leeft…
  God, behoed al deze kinderen,
  dat uw aarde toekomst heeft.
 3. Sint Niklaas, die weet wat recht is
  en wat slecht is ondervangt,
  vrijgekocht heeft hij drie dochters
  van een redeloze man.
  Driemaal werpt hij gulden klompjes
  door het venster aan de straat,
  driemaal ziet een dochter toekomst,
  wordt een vrouw, krijgt nieuwe staat.
 4. Voor wie reizen in den vreemde,
  voor wie overvallen wordt
  door de stormen, door de schemer,
  door de honger, door tekort,
  die geen eigen grond meer hebben,
  die gevlucht zijn om het brood;
  God, dat wij elkaar behoeden
  én in weelde én in nood.
 5. Al wie varen op het water,
  zelfs de scheepslui op de wal,
  mogen om Sint Niklaas vragen,
  want hij kent zijn makkers wel.
  Op de zeeën, woedend, ziedend,
  in de stilte voor de storm,
  in gebed of in verstrooiing,
  Nicolaos, pleit voor ons.
beeldje van Sint Nicolaas in de Oud-Katholieke parochiekerk van de H. Nicolaas te Krommenie.

Beeld van Sint Nicolaas

De kuip met daarin drie jongetjes verwijst naar de legende dat zijn oorsprong vindt in een 11e-eeuws geschrift van abt Godehard van Hildesheim en is alleen bekend in West-Europa. Drie theologiestudenten vonden onderdak in een herberg. De herbergier vermoordde hen en borg het vlees van de studenten op in een ton met pekel. Enige tijd later bezocht Sint-Nicolaas dezelfde herberg, en droomde ‘s nachts van de misdaad die de herbergier begaan had. Nicolaas riep de herbergier en bad tot God, waarna de studenten weer tot leven werden gewekt.

Gebed van de dag

God, U hebt de heilige bisschop Nicolaas
met vele gaven verrijkt,
geef ons, bidden wij U,
op zijn voorbede een hart
vol medelijden en goedheid,
opdat wij rijk door goede werken
ons een onvergankelijke schat verwerven
voor het toekomende leven.
Door Christus, onze Heer.

Amen.

Ik wens u een heerlijk avondje en een goede feestdag van de H. Nicolaas.

Wietse van der Velde

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.