PAROCHIE VAN DE H. MARTINUS te Groningen parochiebrief 18 april 2020

PAROCHIE VAN DE H. MARTINUS te Groningen

parochiebrief 18 april 2020

“Ook Thomas werd het aangezegd”  Je hebt elkaar nodig om overeind te blijven.

Vanavond is het al weer een week geleden dat het Paasfeest inzette met de Paaswake. Een wake die wij niet in onze parochiekerk konden vieren, maar waarvan ik weet dat onder u zijn die het hebben meegevierd door de uitzending vanuit de Amersfoortse parochiekerk te volgen.

In de Paaswake en op Paaszondag staan in de evangelielezingen vrouwen – met als belangrijkste Maria Magdalena – centraal; of beter gezegd hun reacties op hun ontmoeting met de opgestane Heer. “Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en zei: Weest gegroet. Ze liepen op hem toe, grepen zijn voeten vast en aanbaden hem.” (Mat. 28, 9). En nadat zij hun goede boodschap, hun evangelie van de opstanding van Jezus Christus aan de discipelen hebben verteld, verschijnt de Verrezene ook aan hen.

Traditioneel is de lezing op de zondag na Pasen het verhaal van de ontmoeting van Jezus met Thomas.   Bij de verschijning van de Verrezene aan de discipelen op de eerste dag van Pasen ontbrak niet alleen Judas, die Jezus had overgeleverd, maar ook Thomas. Thomas die alle moed en alle (goed)geloof had opgegeven en zich uit de groep van vrienden had teruggetrokken. Maar de vrienden laten hem niet aan zijn lot over. Ze zoeken hem op en halen hem over weer in hun kring te komen.                                Na acht dagen verschijnt Jezus in de kring van zijn leerlingen aan Thomas. De Heer zoekt geen gesprek onder vier ogen met hem. De plaats van Thomas is in de kring van de leerlingen en juist daar ontmoet de Heer zijn leerling Thomas, die in zijn liefde was teleurgesteld en zich daarom van de anderen had afgezonderd. Een mens die zich in zijn of haar verdriet opsluit, loopt het risico, dat hij of zij een ongelovige Thomas wordt. Je hebt elkaar nodig om overeind te blijven en om in alle aanvechtingen het geloof niet te verliezen

Op de zondag na Pasen vindt Thomas zowel de Heer als de gemeenschap met de anderen weer terug. Jezus nodigt hem uit de plaatsen waar de spijkers zijn handen en voeten hebben doorboord met zijn eigen vingers te betasten. Met andere woorden: Thomas mag de Heer herkennen aan de tekenen van zijn barmhartigheid, zoals de twee Emmaüsgangers hem een week tevoren herkenden bij het breken van het brood.

Bij die uitnodiging breekt het geloof bij Thomas door  en belijdt als zijn Heer en God. De levende Heer brengt zijn teleurgestelde en twijfelende kinderen in de kring van de leerlingen. Zij ontvangen troost en houvast in de prediking van de goede boodschap en in de viering van het heil in brood en wijn.                                                                                         

Ik vind dit evangelie over Christus en zijn twijfelende leerling steeds weer een troostrijk en bemoedigend verhaal. Jezus veroordeelt twijfel en geloofsonzekerheid niet, maar Hij wil steeds weer naar ons toekomen!

Alleen daarom al verlang ik naar het moment dat wij weer samen als zijn leerlingen in de kerk mogen samenkomen rondom de Schrift en de Maaltijd van de Heer.  

(Schilderij in de kathedrale kerk van Ste Gertrudis te Utrecht,                                                     toegeschreven aan Hendrick Bloemaert, 1601/02-1672)

Hij zag de wonden van de Heer,

hij zag en twijfelde niet meer,

erkende Hem als God die leeft

en alles leven geeft.

De bovenstaande verzen zijn een gedeelte uit het bekende 15e eeuwse verhalende Paaslied O Fillii et Filiae, “O zoons en dochters, zingt de Heer” in de Oud-Katholieke Kerk door de eeuwen heen een zeer geliefd Paaslied (gez. 648 OKG), die als Paassequentie (gez. 470) zelfs nog een keer in een andere vertaling in het gezangboek voorkomt (de laatste versie is ook terug te vinden in de moderne liedboeken van de protestantse kerk).

“Onze” versie eindigt met:

Laat ieder op dit hoge feest

de Vader prijzen en de Geest

en loven de verrezen Heer:

aan Hem de dank en eer,

Halleluja, halleluja, looft God, halleluja.

Ik hoop dat wij dat – ook al zijn wij nu niet in de kring van de medeleerlingen, de mede-parochianen –  toch uit volle borst kunnen meezingen.

Wietse van der Velde, pastoor.

Muziek

Ook deze week treft u in de mail een link naar muziek door Eddy en Albertha Ufkes.       De muziek is gekozen met het oog op Beloken Pasen, de zondag Quasimodo geniti,        “Verlang als pasgeboren kinderen naar de zuivere moedermelk” (1 Petrus 2,2).                   Deze naam verwijst naar de in de Paaswake gedoopten, de pasgeboren kinderen, die in de eucharistieviering gevoed worden met woord en sacrament. Verder zijn er Paasliederen opgenomen van de begin deze maand overleden Marijke de Bruijne, waarover u vorige week hebt kunnen lezen.

De teksten heb ik voor u uitgeschreven zodat u die kunt mee- of nalezen.

  1. Introïtusantifoon en psalmvers voor Beloken Pasen (Liedboek 640a)

Halleluja!

Verlang als pasgeboren kinderen naar de zuivere moedermelk.

Halleluja!

   
     
    Jubelt God ter eer, Hij is onze sterkte!
    Juicht voor Israëls Heer,
    stem en tegenstem
    springen op voor Hem
    die ons heil bewerkte.
  • Lezing: Evangelie volgens Johannes 20, 19

Op de avond van die eerste dag van de week

waren de leerlingen bij elkaar, ze hadden de deuren afgesloten,

omdat ze bang waren voor de Joden.

Jezus kwam in hun midden staan en zei:  

“Ik wens jullie vrede”

  • Lied van Marijke de Bruijne, uit Paasoratorium “Als de graankorrel sterft”

Licht dat terugkomt.
Hoop die niet sterven wil.
Vrede, die bij ons blijft.

  • Lied van Marijke de Bruijne, uit Paasoratorium “Als de graankorrel sterft”

Opnieuw geboren, opgestaan,

voorgoed veranderd, opgericht,

door angst en sterven heengegaan

zien wij opnieuw het leven aan,

geschenk dat groot en kostbaar is.

             Opnieuw geboren, opgestaan,

bezocht gelouterd en onthecht,

in kou en duisternis gewacht,

lang vastgehouden in een nacht

die ongedacht weer ochtend werd.

Opnieuw geboren, opgestaan!

Mijn wapens had ik neergelegd,

zo klein en kwetsbaar stond ik daar,

bereid om elke weg te gaan,

ja, toen, toen ben ik opgestaan!

WvdV

De ‘thuiscollecte’

U kent allemaal dit zinnetje uit de afkondigingen, de zgn. ‘thuiscollecte’: De collecte tijdens het offertorium is bestemd voor het mogelijk maken van onze vieringen”… Maar, helaas, we hebben geen vieringen, dus ook geen collecte. En toch gaan veel kosten gewoon door, ook zonder dat de vieringen feitelijk plaatsvinden in de kerk. Het Bisschoppelijk Bureau herinnerde ons, juist vanwege die doorgaande kosten, de inkomsten uit de thuiscollecten daarom niet te vergeten. Terecht natuurlijk. Verschillende parochies hebben verschillende oplossingen. Wij stellen voor om het simpel te houden. En dat is dat u gewoon af en toe een bedrag overmaakt op de bekende bankrekening van de kerk.

Rekeningnummer van de parochie is:
NL12INGB0003941884 t.n.v. Oud-Katholieke parochie v.d. H. Martinus te Groningen, onder vermelding van ‘thuiscollecte’.
Dan weet Christa wat de bestemming is. (Bijkomend voordeel van overmaken is ook nog dat het daarmee aftrekbaar is van de belastingen).

PS: Tijdens de wekelijkse internetvieringen uit Amersfoort wordt een collectedoel afgekondigd dat, in de meeste gevallen, overeenkomt met onze collecte bij de uitgang. Ook deze collecte wordt, zoals altijd, van harte aanbevolen.
Ab M. secr. a.i.

———————————————————————————————————————-

En dan nog dit…
Vorig jaar is door aartsbisschop Joris, op verzoek van het kerkbestuur, Ab Mollema aan het bestuur toegevoegd als adviseur. Een verlegenheidsbenaming, want Ab is de leeftijdsgrens voor aanstelling als kerkmeester inmiddels al een paar jaar gepasseerd.                                                          De “aanstelling” is voor een jaar, tot 1 juni 2020. En dat komt snel dichterbij. Wat zou het mooi zijn wanneer een jongere (dan Ab) parochiaan (vrouw/man) zich zou aanmelden om de nu al enkele jaren bestaande vacature van secretaris te vullen. Denk er eens over na. Pastoor en kerkbestuur staan open voor verdere informatie. En Ab kan uit inmiddels jarenlange ervaring vertellen wat de taak behelst.

Contact:

Oud-Katholieke parochie van St. Martinus te Groningen

deservitor (waarnemend pastoor):

can. drs. Wietse van der Velde,

Jan R. Stuutstraat F8,

9663 SE Nieuwe Pekela

tel. O597 221080/06 481 99 493

secretaris a.i.:

dhr. Ab Mollema,

tel. 0512 341 116

Bankrekening parochie: NL12INGB0003941884 t.n.v. Oud-Katholieke parochie v.d. H. Martinus te Groningen

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.