Kerkbestuur

Voorzitter: Deservitor drs. W.B. van der Velde

Secretaris: Vacature
Algemeen: Paul Towles

Penningmeester: Christa Prinsen-Berentsen
0591-63 37 40

U kunt via onderstaand contactformulier een bericht sturen:

Rekeningnummer parochie: NL12INGB0003941884 
t.n.v. Oud-Katholieke parochie v.d. H. Martinus te Groningen
Uw gift is van harte welkom

Door middel van een notariele akte kan dit ook een extra belastingvoordeel opleveren.

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De beschikking maakt het de kerk en de daarbij behorende parochies en verdere oud-katholieke instellingen mogelijk gebruik te maken van de fiscale voordelen voor algemeen nut beogende instellingen, zoals de vrijstelling van successie- en schenkingsrecht.
Ook zijn daarmee giften van burgers aan de kerk aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.