Home

Op aanwijzing van de oudkatholieke bisschoppen zijn de vieringen tot en met 1 juni afgezegd.

Ook is verhuur en overig ‘groepsgebruik’ tot nader order niet mogelijk in kerk en nevenruimte

De dagkapel blijft voorshands opengesteld voor een strik individueel moment van stilte

Dit wegens uitbreiding maatregelen omtrent het corona virus.

Check ook de website van de OKKN: www.okkn.nl

En de website van de parochie: www.oksintmartinus.nl

Welkom bij de parochie van de Heilige Martinus te Groningen. Wij horen bij de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Dat is een andere katholieke kerk in Groningen, een katholieke traditie die verbindt. Dat doen we met woorden van Gods liefde door de eeuwen heen. Samen vieren we in de Sint Martinuskerk te Groningen.

Kijk maar even rond op de website, maar wil je echt ervaren wat het geloof kan betekenen voor je, breng dan een bezoek aan onze kerk bij onze vieringen of andere activiteiten.

Deze website is nog in opbouw. mocht je tips hebben, laat het ons weten!

Veel aanvullende informatie staat nog op onze oude website: www.groningen.okkn.nl

3 mei zondag van de goede herder

De HEER is mijn herder,

het ontbreekt mij aan niets.

Hij laat mij rusten in groene weiden

en voert mij naar vredig water,

hij geeft mij nieuwe kracht

en leidt mij langs veilige paden

tot eer van zijn naam.

Al gaat mijn weg

door een donker dal,

ik vrees geen gevaar,

want u bent bij mij,

uw stok en uw staf,

zij geven mij moed.

Jezus als de goede herder
Schildering in de catacombe Priscilla te Rome

U nodigt mij aan tafel

voor het oog van de vijand,

u zalft mijn hoofd met olie,

mijn beker vloeit over.

Geluk en genade» volgen mij

alle dagen van mijn leven,

ik keer terug in het huis van de HEER

tot in lengte van dagen.

Over ons

De Oud-Katholieke parochie van de Heilige Martinus is een katholieke kerk in Groningen waar jong en oud samenkomt om te ontdekken hoe Gods Woord betekenis heeft in het hedendaagse leven. Het is een katholieke traditie die verbindt door woorden van Gods liefde door de eeuwen heen

Vieren

In de Oud-Katholieke Sint Martinuskerk in Groningen vieren we elke 1e en 3e (en 5e) zondag van de maand om ...
Verder Lezen

Pastoraat

De pastoor is degene die leiding geeft aan de parochie o.a. tijdens de vieringen, maar ook doordeweeks. Zo is de ...
Verder Lezen

De Sint Martinuskerk

Wijding van het altaar, met de relieken van St. Bonifatius en St. Radboud In 2014 heeft de Oud-Katholieke St. Martinusparochie ...
Verder Lezen

Een kerk van waarde

Voor u, dankzij u Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Samenkomsten, vieringen, pastoraal werk, ...
Verder Lezen